Práce ateliérů ZAN

Truhlářství

Vojtěch Cuhra

Anotace

Na chebském Kasárním náměstí se nalézá soubor devíti drobných novostaveb uskupených do takzvaného špalíčku. Asymetrická a jasně členěná tvář domu evokuje precizní tesařský spoj. V převýšeném parteru se nacházejí truhlářská a tesařská dílna. Dostatečné prosvětlení dílny zajišťují veliké prosklené panely. Náměstí je tak obohaceno o tradiční řemeslnou truhlářskou a tesařskou práci, kterou reprezentuje viditelný dřevěný skelet domu. O patro výše navazuje obdobná dílna sloužící k finálním úpravám výrobků a k pořádání řezbářského kroužku pro veřejnost. V druhém patře a podkroví se nalézá byt truhláře. Částečně tradiční skeletový systém a hrázdění odkazují na stavební technologii typickou pro zdejší pohraniční oblast. V centru Chebu stále stojí několik hrázděných domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová