Výstava ateliérových prací

Syntetický domov

Valeriya Tepaeva

Anotace

Vize rozvoje architektury budoucnosti s použitím biologicky syntetizovaných materiálů. Začlenění budov do ekosystémů, zero waste, vertical farming a další světové trendy a práce vedoucích instituci zaměřených na propojení stavebnictví, biologie a programování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.