S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Syntetický domov

Valeriya Tepaeva

Anotace

Vize rozvoje architektury budoucnosti s použitím biologicky syntetizovaných materiálů. Začlenění budov do ekosystémů, zero waste, vertical farming a další světové trendy a práce vedoucích instituci zaměřených na propojení stavebnictví, biologie a programování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.