Práce ateliérů ZAN

Dům pro architekta

David Kačírek

Anotace

Dům pro architekta (Dům AA) určený k vykonávání architektonického řemesla (AA=architektura architektovi) je situován na druhém ze svažitých pozemků umělecké kolonie v ulici Na Okraji nacházející se na území pražských Petřin. Koncept domu založeného ve volném plánu reaguje svou vnitřní i vnější strukturou na odkazy významných architektů 20. století, zvláště pak na Le Corbusierův volný plán, volnost a svobodu prostorů Ludwiga Miese van der Rohe a přehlednost a vlídnost prostorů prof. Josefa Gočára. Vnější výraz budovy je poté založen na prostém kontrastu betonových a skleněných ploch, reagujících svou kompozicí na potřeby osvětlení vnitřních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová