Práce ateliérů ZAN

Dům pro velkoformátového malíře

Jakub Kafka

Anotace

Hlavní myšlenkou mého návrhu bylo úplné rozdělení pracovního a obytného prostoru, jasné vymezení hranice mezi prací a odpočinkem. Touto pomyslnou i fyzickou hranicí je dlouhé schodiště do severně orientovaného ateliéru v nejnižším podlaží. Vysoké okno a skleněné zábradlí schodiště vytvářejí krásnou světelnou hru, zvlášť na konci dne, kdy umělec opouští ateliér a vystupuje do obytné části v úrovni ulice. Tato část je prosvětlena z východní i západní strany, dům se tak mění v průběhu dne a zvýrazňuje jeho počátek a konec.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová