Práce ateliérů ZAN

Restaurace Skelet

Artur Zakharov

Anotace

Myšlenka je jednoduchá. Region postrádá místa sociálních setkání. A tuto myšlenku chci ztělesnit v podobě lehké ocelové skeletizované restaurace, kterou lze snadno postavit a která dobře zapadá do mnoha variant umístění. V mé variantě se nachází u silnice, odkud je výhled na Kraj. Tvar budovy přiláká návštěvníky i k posezení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD