Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO KERAMIKA

Barbora Kobesová

Anotace

Pozemek se nachází v ulici Na Okraji, Petřiny, Praha 6. Mým záměrem bylo vytvořit “bezpečnou věž”. Má sloužit dvěma účelům. Poskytnutí soukromí, protože se pozemek nachází na několika křižovatkách a “nasávání” jižního světla světla. Zároveň vládnou domem protiklady. “Tmavší” ateliér oddělený od zbytku světa, pracovní nora, kde bude umělec trávit mnoho času. Naproti tomu prosvětlená obytná část kde může umělec čerpat energii jak ze slunce tak z kontaktu se sousedy, okolní zástavbou a proudu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová