Práce ateliérů ZAN

NADHLEDNA

Zuzana Purmová

Anotace

Zadáním bylo navrhnout místo pod širým nebem poskytující soukromí, současně s tím, aby návrh neomezil okolní veřejný prostor. Návrh má podle zadání reagovat na úvahu co za typ místa ve veřejném prostoru chybí, k čemu má sloužit, jakou má mít atmosféru a vztah k okolí. Projekt vychází z myšlenky získat pro místo soukromí pomocí změny výškové úrovně vůči svému okolí. Záměrem bylo vytvořit alternativu k domácím prostorům – pokoji, pracovně, ve smyslu jejich vybavení a pohodlí pro práci i odpočinek. Dalším tématem návrhu je pozorování okolí, aniž by byl člověk sám na očích. NADHLEDNA – pronajímatelný a přizpůsobivý prostor, který přebírá všechny kladné aspekty pobytu venku a spojuje je s funkční charakteristikou pokoje. Klidné místo umožňující přenést děje z obydlí do venkovního prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková