Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům na celý život

Adam Pešek

Anotace

Dům se skládá ze 2 obytných jednotek - hlavní a vedlejší. Hlavní jednotka je určena pro rodinu s dětmi. Vedlejší jednotka může sloužit jako byt pro potomky, kteří už mají svou vlastní rodinu, ale nechtějí žít v bytě s drahým nájemným, popřípadě v ní mohou žít prarodiče ve stáří. Pokud by vedlejší jednotka nebyla zrovna nikým obývána, mohou její prostory sloužit jako domácí ateliér, odsunuté místo na pracování pro větší klid nebo jako byt pro návštevy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová