Práce ateliérů ZAN

PEKÁREŇ PRI NÁDRAŽÍ

Natália Selecká

Anotace

Prostredie Nákladového nádražia Žižkov disponuje zmesou rôznych atmosfér. Opustený brownfield, ktorý v sebe nesie históriu starého pražského nádražia a hlavná budova nádražia, prinášajú do miesta priemyselný a funkcionalistický charakter. Časom sa z nádražia stalo postupne zarastajúce miesto, ale plné potenciálu pre ďalší projekt. Je to Divočina uprostred mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler