Práce ateliérů ZAN

ARTISTRY HOUSE

Andrea Dokoupilová

Anotace

Návrh respektuje zeď obory Hvězda, blízký klasicistní kostel s farností a navazuje na novostavby lemující zeď směrem na východ. Stavba je přístupná veřejnosti, v místě, kde se nachází, je velký pohyb lidí. Střecha člení hmotu na tři části a umožňuje dělení na veřejný a soukromý prostor. Vchod vedoucí do galerie s kavárnou pokračuje do ateliéru a končí třemi soukromými byty. Cílem bylo dosáhnout klidného působení stavby bez výrazně členěné fasády a použití různých kombinací materiálů. Dům je z režného zdiva, okna jsou nahodile rozmístěná.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.