Práce ateliérů ZAN

DOM LESNÍKA

Juraj Námešný

Anotace

Dom lesníka na Nákladovom nádraží Žižkov. Projekt obsahuje obytný priestor pre lesníkovu rodinu a zázemie vo forme dielne. Celým domom prechádza priechod pre verejnosť. Tej je určený aj tematicky ladený výstavný priestor s amorfným tvarom bunky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler