Práce ateliérů ZAN

Úbežník

Oliver Szabó

Anotace

Vechtrovna pre rodinu s 2 deťmi sa nachádza južne od vlakovej stanice Nižná Myšľa, kde pozemok susedí s dvojkoľajovou traťou. Inšpiráciou pre atypický tvar sa stali futuristické rýchlovlaky a perspektívna vlastnosť, do diaľky sa zbiehajúcich koľajníc. Dom stojí na trojuholníkovom pôdoryse, z ktorého vychádzajúci tvar sa napája do opačne orientovaného trojuholníku totožných rozmerov čím tvorí organické krivky. Návrh pracuje s priestorom a vytvára ilúziu o hmote, ktorá naberá a stráca na objeme v rôznych častiach domu, čo prehlbuje možnosti používania domu v interiéri aj exteriéri.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová