Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO HUDEBNÍHO SKLADATELE

Diana Khutova

Anotace

Cílem mého návrhu bylo vytvořit klidné a inspirativní prostředí pro hudebníka. Čtyřpodlažní kubická hmota domu má v nejvyšším patře prostorný hudební ateliér orientovaný do zahrady kvůli mírnému neměnnému světlu, tichu a dálkovým výhledům. V úrovni ulice je umístěna společenská část domu a pod ní ložnicové patro s terasou využívající ranní východní světlo. V nejspodnějším patře – v úrovni zahrady se již nachází pouze krytá relaxační terasa volně navazující na zahradu. Dostatek prostoru, světlo a jeho proměny, ticho – to jsou hlavní atributy domova pro každého, kdo slyší, cítí a hraje hudbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová