Práce ateliérů ZAN

HMOŽDÍŘ/PAPÍROVÉ STÍNIDLO

Marcela Dvořáková

Anotace

HMOŽDÍŘ_ V semestrální práci řeším problematiku a estetiku hmoždíře, který je nedílnou součástí kuchyně pro každého, kdo má cit k vaření. Konkrétně se snažím přistupovat k hmoždíři, jako k univerzální nádobě, která nemá přidělenou jednu konkrétní funkci. Zásadním bodem bylo pro mě vyřešit umístění tlouku vůči hmoždíři a také jako tvar. Tak, aby co nejvíce ergonomicky odpovídal tvaru dlaně. PAPÍROVÉ STÍNIDLO_ V druhé semestrální práci se zaměřuji na téma stropního papírového stínidla. V této práci, jsem se snažila zaměřit na rozmanitost barev, tvarů a textur papíru. Při správném nasvícení a kombinaci barev, se po překrytí vytvářejí další barvy. Toto pro mě bylo při navrhování stínidla klíčové.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová