Práce ateliérů ZAN

Na Rokytce

Tina Málková

Anotace

V minulosti sehrávala Rokytka významnou roli v každodenním životě našich předků. Avšak postupem času bylo její koryto napřimováno a opevňováno a také její okolí zásadním způsobem měnilo svůj charakter. Rokytka se pomalu začala ztrácet v urbanizovaném prostředí. Dnes kolem ní projde mnoho lidí, avšak jen málo jí věnuje pozornost. Cílem návrhu je obrátit pozornost zpět k tomuto významnému toku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková