Výstava ateliérových prací

Projekt Krychle a křivky

Tomáš Jedlička

Anotace

Koncept Návrh je vytvořen jako hra mezi kostkami (byty) a křivkami (desky). Hlavní materiál je beton, kostky ale mění barvu, což podtrhuje zmíněnou hru. Do vnitrobloku směřuje pavlač, podél které jsou stěny bytů obloženy dřevem, ladícím se sítí místo plotu, kterou prorůstá přepadavá rostlina, což přetváří výraz vnitrobloku na přírodní. Princip Microhousing je druh bydlení lákavější spíše pro mladší generace, proto je dům navržen pro studenty/začínající páry. Odpovídá tomu vybavení parteru (posilovna, studovna, herna, knihovna a restaurace/kavárna/bar) i pokojů (20m²) Ty jsou založené na principu skládacího nábytku. Mají vlastní kuchyňky a koupelny, jídelna je společná na každé patro.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa