Práce ateliérů ZAN

LA DOLCE VITA MONUMENT

Dominik Nosko

Ocenění

Anotace

Návrh reaguje na film La Dolce Vita talianskeho režiséra Federica Felliniho. Rím, šesťdesiate roky, dekadentná spoločnosť, hľadanie samého seba - atmosféra filmu, ktorou sprevádza novinár Marcello. V porovnaní so zvyčajným filmom nemá La Dolce Vita jednotnú filmovú líniu, je sekvenciou momentov, ktoré Marcello zažíva. Z formálneho hľadiska je film delený na sedem po sebe idúcich príbehovo nenadväzujúcich epizód. Od tohto princípu sa odráža návrh nadzemnej časti monumentu, ktorý pracuje s tradičnou filmovou líniou, ktorá je narušená siedmimi časťami reprezentujúcimi jednotlivé epizódy. Návrh tak vkladá kontrast nelineárneho filmu do lineárnej formy. Ku každej časti sa v podzemí nachádza priestor interpretujúci obsah epizód.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Dipl. arch. Luis Marques