Práce ateliérů ZAN

Magické okouzlení

Karolína Müllerová

Ocenění

Anotace

Jeden dotek vody v nás vyvolá více než jen okouzlení. Magii každý vnímáme a cítíme jinak. Propojení člověka s přírodou je tu odjakživa a proto hlavní myšlenkou v tomto návrhu je umožnit lidem kontakt s vodou. Voda je prvek, který vytváří v kombinaci s okolní vegetací klidné a harmonické místo. Aby tato nádrž mohla vzbuzovat v člověku zvědavost a vyvolávat v něm ten okouzlující pocit, je zde cesta, která vede skrze ní a dovádí nás na místo k zastavení. Člověk se rázem ocitá ve stavu, kdy se zadívá na klidnou zrcadlící se hladinu vody a obdivuje její krásu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková