Diplomové práce

Revitalizace areálu bývalých lázní Běloves

Bc. Michaela Horáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je revitalizace stávajícího brownfieldu ve smyslu nalezení vhodného funkčního využití, které by nepopřelo historickou hodnotu stávajících objektů a za citlivého doplnění by odpovídalo současným potřebám města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.