Práce ateliérů ZAN

Pohyb

Tomáš Kunc

Ocenění

Anotace

Pohyb: V mém návrhu vodní nádrže Sukov u Kutné Hory jsem se inspiroval krajinou mého srdce, kterou je CHKO Pálava. Snažil jsem se, aby návštěvník mohl zažít stejné pocity, jako je třeba volnost, ale také jsem pracoval s pohybem, který je v krajině nepostradatelný a dává jí život. Pohyb je důležitou součástí mé krajiny, nejen že je vidět pomocí kopcovitého terénu, táhnoucích se vinic, ale také je například ve větru, v pohybu vodní hladiny Mušovských jezer, v pohybu lidí, zejména v letním období, kdy je Pálava navštěvována mnoha lidmi.Ve vodní nádrži Sukov jsem pracoval s kopcovitým terénem, který se ,,vylévá‘‘ z nádrže ven a připomíná rozsáhlost Pálavy, dále je v nádrži jezírko, které vyplňuje prostor mezi kopci a pomáhá dotvářet pomyslnou cestu, která se vine skrze celou nádrž.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková