Práce ateliérů ZAN

Soulad Volnosti s respektem

Sophie Watierová

Anotace

Halda u Vrapic, která v člověku vyvolává pocit neklidu. Nevyužití krásného výhledu na údolí.Neuspořádání. Přenesením pocitů z krajiny mého srdce, které člověku dávají na výběr, jsem haldu navrhla tak, aby v mém návrhu každý našel sám sebe. A místo využilo svého potenciálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková