Práce ateliérů ZAN

MEZI ZDMI

Lucie Čepická

Anotace

Linie, symetrie a vertikály rámující prostor. Intimní i společenská místa. Symbióza krajiny stávající a přetvořené. Čas plynoucí dle řádu přírody. Pocit velkorysosti, které vyvýšené plochy nabízejí. Vrapická halda x Areál Svit

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková