Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Práce ateliérů ZAN

MEZI ZDMI

Lucie Cepicka

Anotace

Linie, symetrie a vertikály rámující prostor. Intimní i společenská místa. Symbióza krajiny stávající a přetvořené. Čas plynoucí dle řádu přírody. Pocit velkorysosti, které vyvýšené plochy nabízejí. Vrapická halda x Areál Svit

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková