Práce ateliérů ZAN

V nitru intru

Eva Imrichová

Anotace

Živý vnitroblok. Představuji vizi rajského dvora, pietního prostoru uvnitř barokního kláštera. Místa, jež vystřídalo mnoho funkcí a stihlo jej nehostinné prázdno. Projekt si klade za cíl prostor lépe zpřístupnit, otevřít a vytvořit nádvoří, které možná turisty nebude tolik navštěvované, ale získá si oblibu u místních studentů a obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková