Práce ateliérů ZAN

Anotace

Obklopeni puklinami, které jsou ve větvích stromů, ve skalách a i ve stěnách kláštera. Návrh cílí na obnovení a napojení cest vedoucí turistickou osou na vyhlídku na Kříži. Lidské kroky vedou přes pěšinky na nichž jsou rozsázeny objekty na posezení. Pěšiny nás zavedou na plácek, jehož centrálním bodem je altán, sloužící ke kulturním akcím a navazuje na příběh sochy, co na jeho místě stála před sto lety. Místo je jedinečné svými rozhledy, jak na klášter, na skály a kříž.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková