Práce ateliérů ZAN

Cesta povídá

Kristýna Pelikánová

Anotace

Práce je návrhem nové lesní cesty. Cesty jako formy propojení zaniklých míst, způsobem propojení lidí a místa, a propojení v čase. Její konkrétní vedení bylo určeno především reliéfem terénu, některými stávajícími cestami a lokalitami, kterými záměrně prochází. A její vzhled odpovídá charakteru historii místa, ke kterému se tímto v návrhu odkazuji.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková