Výstava Erasmus

Upcycling of Happiness

Kateřina Rybínová

Anotace

Práce se zabývá návrhem výstavy do prostor kulturní centra Gasometer v Triesenu v Lichtenštejnsku a paláce Trevisan degli Ulivi v rámci původně plánovaného architektonického Biennale 2020. Výstava vychází ze vzpomínek na budovu garáží firmy Heiddeger, jejíž demolice proběhla v nedávné době a toto téma propojuje se snahou zvýšit povědomí o upcycling - metodou, jak zacházet s materiály. Paralelním tématem výstavy je radost a štěstí ve spojení s architekturou a emocemi, atmosférou místa a hledáním odpovědi na hlavní otázku Biennale: "Jak budeme společně bydlet?"

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Práce v ateliéru, který jsem si vybrala, zpočátku probíhala tak, že jsme byli každý týden rozděleni do jiných skupin a na konci týdne s touto skupinou před všemi prezentovali. To přinášelo zaprvé velkou výzvu práce ve skupině (každý týden v jiné), kde jsme se museli s ostatními studenty s naprosto odlišnými zkušenosti, názory i způsobem práce (nemluvě tedy o jiných národnostech) shodnout na společném konceptu a sladit projekt tak, aby s ním všichni byli spokojeni. Toto je asi jeden z nejzajímavějších zážitků z prostředí univerzity, který si odnáším. Je to pro mě velká zkušenost, protože jsem zjistila, jak je potřeba naučit se v týmové práci prosazovat svoje názory a zároveň naslouchat ostatním, nedělat kompromisy na úkor pokroku v projektu a jak vycházet s někým, s kým mám úplně odlišné názory. Je to velký rozdíl oproti tomu, když celý semestr pracujete na svém vlastním projektu, který jen konzultujete. Myslím, že je to velmi důležitý aspekt studia architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.