Výstava Erasmus

Studentské bydlení v Hervantajärvi

Kristýna Rejsková, Ruppert Veronika

Anotace

V souladu se zadáním jsme navrhly dvě oddělené budovy studentského bydlení s důrazem na rozvoj komunity. V budovách se nachází několik typologických variant bytů včetně vícedomácnostních bytů, které splňují požadavek mladých Finů na soukromá studia a zároveň podporují navazování užších vztahů v rámci malé skupiny. Sdílené prostory skrz balkony propojují interiér s poloveřejnou zahradou mezi domy - soubor tak vytváří plnohodnotné urbánní nároží a zároveň se jako inspirace udržitelného způsobu života otevírá svému okolí.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Na Tampere University mě příjemně překvapil velký důraz na „well being“ – od organizace a podpory studentských spolků (až v zahraničí jsem pořádně ocenila práci domácího SPA-FA) až po neustálý výzkum využívání sdílených lobby, studentských kuchyněk, míst pro odpočinek nebo klidných studoven.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.