Výstava Erasmus

Prefa bydlení bahusgatan

Jakub Kubát

Anotace

Hlavním zadáním v tomto semestru bylo vytvořit koncept rezidenčního bydlení. Hlavními hesly a klíčovými pojmy pro tento návrh bylo: inovativní zahušťování, adaptabilita, flexibilita, sociální i enviromentální udržitelnost. Jednoduše řečeno - vytvořit koncept bytového domu, který by korespondoval s budoucí vizí bydlení. Vybral jsem si pozemek v centru města Göteborg. Jedná se o parcelu na doplnění celého bloku. Na základě této parcely vytvářím koncept prefabrikovaného domu, který by se dal jednoduše sestavit v Göteborgu na spoustě brown fieldech zejména okolo řeky, kde je spousta úzkých a již nepoužívaných doků.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Klíčovou zkušeností pro mě především bylo navrhovat ve zcela jiném prostředí, ve škole a obecně ve švédském vzdělávacím systému, který je mnohem volnější a benevolentnější než je ten u nás v Praze. Chalmers je velice mezinárodní univerzitou, což je obohacení samo o sobě, ale zároveň mi hodně dalo, že se na této škole hodně řeší sociální i enviromentální udržitelnost, baví se zde o věcech jako je gender v architektuře, diskriminace v architektuře či biomimicry a nebojí se zajít i do politických témat, kdy jsme například jako jeden úkol měli nějak pracovat se zdí v Hebronu, která odděluje Palestinci a osadníky.

Další zajímavou zkušeností bylo zůstat ve Švédsku během Covidu, kdy život tam probíhal relativně normálně a byl to velký kontrast ve srovnání s ČR, zůstat tam bylo asi nejlepší možné rozhodnutí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.