Výstava Erasmus

Kostel svatého Lamberta

Sylvie Tesková

Anotace

Holandské město Maren-Kessel bylo založeno krátce po druhé světové válce, při které byla zničena dvě původní městečka Maren a Kessel. Kostel svatého Lamberta byl první budovou nového osídlení, středem znovuzrozené komunity viditelným ze všech okolních ulic a rozprostíralo se před ním velké veřejné prostranství. Postupem času kostel zarůstá do okolní zástavby, jeho význam a využití klesá, a tak cílem mého návrhu bylo vrátit kostel do městské struktury a vědomí lidí jakožto budovu s významem náboženským, ale hlavně společenským. Rozšíření kostela navazuje na stávající uspořádání, vybíhá do veřejného prostoru a vymezuje tak náměstí a park. Nová konstrukce pracuje na stejném principu jako ta originální, ve stejném rastru, ale narozdíl od původní masivní betonové je vzdušná, ocelová.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Pobyt na Technické univerzitě v Eindhovenu mi umožnil vyzkoušet si mimo jiné nový přístup k prezentaci svých projektů. Mnohem menší důraz byl kladen na dokonalost samotných výstupů v podobě vizualizací a modelu, naopak daleko větší důraz byl kladen na srozumitelnost, a hlavně schopnost vysvětlit své nápady publiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.