Výstava Erasmus

Zkonstruovatelná abstrakce

Jakub Kuchař

Anotace

Návrh urbanistické intervence na severní hranici Paříže, která je tvořena souborem staveb kombinujících obytnou a ateliérovou funkci, je výsledným produktem experimentování s hmotou a především pak hledáním rovnováhy mezi "plnem a prázdnem". Otevřené bloky umožňují průhled do vnitřních zahrad, čímž je zajištěno vizuální propojení veřejných a poloveřejných prostor. Ty jsou fyzicky odděleny vodními plochami. Intimitu uzavřeného dvora nahrazují sdílené terasy, které vytvářejí řetězec polosoukromých prostor, který proudí hmotou stavby, čímž je její výraz odlehčen a je zajištěna její prostorová rozmanitost s množstvím prostupů a průhledů. Pohyb v budově se pak odehrává podél jedné jasně definované diagonální linky.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Klíčovou zkušeností pro mě bylo osvojení života v jiné zemi. I když už jsou vnitřní hranice Evropy dlouho zcela otevřené a cizí jazyky vyučovány již od útlého věku, tak ve mě osobně stále setrvávala nejistota, jestli bych si v cizí zemi sám poradil. Tyhle pochybnosti s Erasmem naprosto zmizely. Mluvit cizím jazykem se ve výsledku neukázalo jako velký problém a přístup všech lidí v mém okolí ke mě, jakožto k cizinci, byl neskutečně přátelský. Stejně tak objevování zvyků a kultury nové země bylo každým dnem velké dobrodružství. Řekl bych, že až po této zkušenosti jsem schopný vidět Evropu doopravdy bez bariér a mé možnosti jak pro kariérní, tak i osobní život se významně rozšířily.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.