Výstava Erasmus

Poplar (znovu)spojen

Ruby Pavoučková, Anne De Koster, Hayden Kreetzer, Ben Thompson, Henry Bell, Todd Baker

Anotace

Poplar je malý obvod ve Východním Londýně, který je součástí čtvrti Tower Hamlets. Náš návrh je postaven na dvou předpokladech: očekávaný značný růst populace v budoucích letech (Tower Hamlets, 2018) a fakt, že je čím dál tím víc nutné během plánovaného rozvoje na první místa klást otázky týkající se životního prostředí - potlačovat negativní efekt znečištění ovzduší a adaptace na zvýšená rizika projevů extrémního počasí (sucho, záplavy). Strategie dokumentu se primárně soustředí na vytvoření příjemného a udržitelného prostředí jak pro budoucí, tak stávající obyvatele obvodu Poplar. Hlavními body je plošné zvýšení nabídky bydlení, zlepšení stavu veřejných prostor, vytvoření dostatečného prostoru pro sociální soudržnost, inovaci a ekonomický růst.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.