Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Monument neznámých

David Foud

Anotace

Místem návrhu je prostor vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kde se nachází v současné době nesourodá zástavba z průběhu 20. století a barokní stáje. S ohledem na význam tohoto místa mezi kostelem a hřbitovem a vazbou Přeštic na osvobození v květnu 1945, bylo rozhodnuto o vytvoření návrhu památníku a muzea. Forma objektu je utvořena topografickou architekturou, kde v tomto případě jednotlivé body z mapy představují místa padlých amerických vojáků. Z těchto bodů je utvořen vlastní objekt památníku a muzea, který zároveň pojímá stávající barokní stáje jako artefakt a tichého pamětníka těchto událostí. Památníkem je vnímáno celé vnější prostředí objektu, po kterém se lze volně pohybovat. Pod skořápkou památníku je umístěno muzeum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek