Výstava Erasmus

Festival des Cabanes 2020, Annecy

Barbora Nedvědová, Ján Zámborský, Jiří Švehla

Anotace

Zadáním projektu letního semestru v roce 2020 v ateliéru Design Espace na Université de Strasbourg pod vedením architekta Francise Duponta byla soutěž Festival des Cabanes pořádaná každoročně v Annecy, francouzském městě rozkládajícím se u jezera na pomezí Alp v departementu Horního Savojska. Jedná se o konstrukci dvanácti “cabanes” (řekněme útulen) v různých lokalitách – miniarchitektury v podobě dřevostaveb, o jejichž realizaci týmy soutěží. Zúčastnit se mohou studenti poslední ročníků oborů architektury, designu či stavitelství pod záštitou autorizovaného architekta, absolventi, či v praxi fungující architektonická studia. Hlavní důraz je kladen na práci s konkrétní přidělenou lokalitou. Webové stránky festivalu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.