Výstava Erasmus

Linear Hybrid Smíchov

, Karin Sterczová

Anotace

Urbanisticko-architektonický návrh Linear Hybrid sa zaoberá témou nábrežia v mestskej časti Praha – Smíchov. Na výrazne lineárnom pozemku s rozmermi približne sa navzájom dopĺňajú rezidenčná, kultúrna a športovo-rekreačná funkcia. Šesťpodlažné bodové bytové domy s prenajímateľným parterom v južnej časti sú zároveň pešími lávkami spojené s úrovňou cesty paralelnej s riešeným nábrežím, jednopodlažné pavilóny v severnej časti svojou pochôdznou strechou v úrovni cesty a na ne napojenými schodiskami vytvárajú ďalšie medziúrovňové spojenie. Hlavné vstupy do územia v severnej a južnej časti prepája promenáda kopírujúca okraj nábrežia. Na tento hlavný peší tok nadväzujú umelé ostrovy s rôznymi funkciami, ktoré umožňujú obyvateľom prísť do bližšieho kontaktu s vodným elementom.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

FA ČVUT mi poskytlo novú perspektívu v oblasti štúdia, architektúry, spoznávania nových smerov a kooperácie s rôznymi pohľadmi na tvorbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.