Výstava ateliérových prací

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZÁBŘEH - VOLGOGRADSKÁ, OSTRAVA

Bc. Vlada Kiriazeva

Anotace

Projekt se zabývá revitalizací sídliště Zábřeh v městském obvodu Ostrava Jih. Konkrétně se jedná o lokalitu J03-Volgogradská, která byla vybraná zastupitelstvem města Ostravy společně s UNITem k přezkoumání možností pro vývoj. Lokalita byla řádně prozkoumaná a zanalyzovaná. Na základě provedených analýz vzniká koncept, z kterého následně regulační plán. Regulační plán je dále rozvinut na urbanistickou studii. Data byla zpracována v programech ArcGIS Pro a ArchiCAD 23.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout