Závěrečné práce

Apartmány, Tuchoměřice

Gryčová Klára

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Novostavba apartmánů v areálu tuchoměřického kláštera. Stavba navazuje na stávající domek a svými proporcemi respektuje okolní historickou zástavbu. Všechna podlaží slouží účelu pro který byla navržena, tedy apartmánům. Předmětem zpracování je technická dokumentace budovy s detaily pro realizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.