Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

MISE

  • Nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury za uplynulý akademický rok.
  • Motivace studentů i učitelů skrze srovnání mezi jednotlivými ateliéry a školami.
  • Ocenění nejlepších studentských projektů krajinářské architektury na zúčastněných školách.

Soutěž je vyhlášena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, s výjimkou diplomních prací.
Studenti do soutěže své práce nominují sami.

4 kategorie

  • MALÉ MĚŘÍTKO – malá parková plocha, úpravy vnitrobloků, terasy a střešní zahrady, soukromé (rodinné) zahrady
  • STŘEDNÍ MĚŘÍTKO – návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu
  • VELKÉ MĚŘÍTKO – velké parky a areály, větší územní celky, krajinářské koncepce
  • KRAJINÁŘSKÉ GESTO – od detailu ke konceptu, nespecifikovaná kategorie

Porota hodnotí studentské práce anonymně.

Základy studentské soutěži Laurus položili pedagogové Ateliéru základů krajinářského navrhování na FA ČVUT, kteří organizovali výběr nejlepšího projektu prvního ročníku studia budoucích krajinářů. Stoupající počet studentů a specializovaných ateliérů vytvořil v roce 2017 milieu pro rozšíření soutěže na celý ústav Krajinářské architektury a vybíral se tak nejlepší projekt studentů prvního ročníku a nejlepší projekt studentů bakalářského a magisterského studia. Nyní, ačkoli samotná organizace zůstává v místě vzniku, je soutěž rozšířena i na další epicentra výuky krajinářské architektury.

Soutěž se koná za finanční podpory Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Partnerem soutěže LAURUS 2022 je Česká komora architektů.

REGISTRACE

není potřeba

 

ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ

Svou práci zašlete v PDF na formátu 700 x 1500 mm na výšku bez názvu školy, ateliéru a bez vašeho jména. Dotazy pokládejte na karin.grohmannova@fa.cvut.cz.

Porota

Katarína Ruschková

Absolventka lednické MENDELU, nyní vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Jihlavě se zkušenostmi s vlastními projekty, realizací i péčí o zeleň.

Matej Draslar

Absolvent ETH Curych, architekt žijící ve Švýcarsku. Je partnerem v kanceláři agps architecture, kde vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem.

Jakub Finger

Absolvent MENDELU, krajinářský architekt, jehož ateliér PARTERO získává domácí i zahraniční ocenění. Těžištěm jeho práce zůstává soukromá zahrada.

Soutěžní projekty

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.