Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Studentské projekty

Vřídelní kolonáda Karlovy Vary

Andrea Šetinová

Zvláštní cena společnosti Cegra, Ateliér Redčenkov

Andrea Šetinová podle poroty vypracovala kultivovaný návrh, který citlivě doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v centrální části lázeňského města Karlovy Vary.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.