S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Studentské projekty

Vřídelní kolonáda Karlovy Vary

Andrea Šetinová

Zvláštní cena společnosti Cegra, Ateliér Redčenkov

Andrea Šetinová podle poroty vypracovala kultivovaný návrh, který citlivě doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v centrální části lázeňského města Karlovy Vary.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.