Studentské projekty

Lávka Horoměřická

doc. Ing. arch. Radek Lampa, Fedor Yurchenko, Maxim Petricov

4. místo v architektonické soutěži MČ Praha 6 v roce 2018

Anotace

Koncept lávky je elegantní přímka vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Umožňuje rychlejší bezbarierový přístup do mateřské a střední školy z ulici Pod Beránkou, a rychlejší a komfortnější cestu k MHD.

Koncepce konstrukce mostu reaguje pokorně na okolní budovy a stromy. Je zvolena konstrukce, která nejde do výšky, lehká a průzračná, nebráni výhledu chodcům ani cyklistům. Architektura lávky využívá minimalistické sochařské tvarosloví. Lávka je vyrobena z železobetonu, podepřeného o subtilní ocelové podpory.

Rampu uprostřed mostu navrhujeme nedělat. Protože vodorovná vzdálenost, kterou člověk výškově překoná rampou, nebo chodníkem je téměř stejná. Projekt je tím výrazně levnější. Cesta stoupaní není tak strmá, je příjemnější především pro zdravotně omezené spoluobčany. Její využívání bude vůči hlavnímu proudu komunikace minimální. Lávka bez této příčné rampy je i mnohem architektonicky zajímavější a čistší.

Projekt získal 4. místo v jednofázové otevřené projektové architektonicko-konstrukční soutěži vyhlášené městskou částí Praha 6 v roce 2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.