Studentské projekty

Pod Nuselským mostem

Kristýna Vyslychová, ateliér Císler–Pazdera

Vítězka soutěže Olověný Dušan 2019 v kategorii Architektura

Anotace

Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu Nuselský most, který prochází přes celé Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je navrženo jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím ploché střechy pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou spolu s novým definování jejich charakteru. Bloky jsou navrženy jako soukromé, aby se jasně oddělil veřejný prostor náměstí s domem od okolních bloků, které by primárně měly sloužit svým obyvatelům. Komunitní centum slouží jako vzdělávácí, volnočasové a sportovní centrum. Jednotlivé funknce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Komunitní centrum je solitérního charakteru v linii Nuselského mostu. Vytváří tak výraznou budovu v sestavě okolních bloků. Jako solitérní dům má jasně danou pozici vymezenou náměstím. Náměstí je zpevněné s velkoformátovou dlažbou. Konstrukce centra je tvořena betonovým skeletem. Fasadá je z  polykarbonátových panelů s ohledem na to, že se jedná o solitérní dům. Má celkem pět nadzemních podlaží a dvě podzemní. Vzdělávací a volnočasové centurm je umístěno v druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportovištím a jejich zázemím. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál pro pořádání přednášek nebo firemních akcí. Plochá střecha je využita pro basketové hřiště spolu s šatnami a také pro letní kino. Vše je obklopeno zvýšenou konstrukcí se sítí pro vytvoření dostatečného místa pro provoz basketu. Na pohled vyčnívající konstrukce zvedá podlažnost domu na šest podlaží.

Vzdělávací a volnočasové centrum funguje na základě jednotlivých kurzů spolu se svými lektory, kteří mají své vlastní kanceláře. Jedná se o kurzy jako například zlepšování počítačových znalostí, jazykových schopností, sebereprezntace, trénink paměti pro seniory, marketing apod. Nabízí také pomoc při hledání zaměstnání. Z volnočasových kurzů se jedná například o malbu, fotografování, zdravý životní styl ale také jóga a další sportovní kurzy. Pomocí kruzů, keré probíhají celý den, je budova živá a je schopna přitáhnout lidi z širšího okolí. Spotovní část centra tvoří jedna velká a malá tělocvična spolu s menšími místnostmi pro fitness a sportovní kurzy. Velká tělocvična je určena po basket,
badminton, volejbal nebo futsal. Menší pak pro gymnastiku nebo bojové sporty. Obě tělocvičny jsou multifunkční a dají se využít pro různé příležitosti jako jsou plesy, oslavy, maškarní, firemní akce, koncerty nebo zápasy. Pro tyto příležitosti mají obě tělocvičny galerii, která se dá uspořádat dle potřeby buď jako teleskopické tribuny nebo jako volný prostor se stoly apod. Celý koncept komunitního centra je tedy založen na co největší variabilitě a multifunkčnosti, aby se zde mohly odehrávat veškeré společné aktivity a aby si zde každý našel to svoje.

Hodnocení poroty

Podle slov poroty šlo o vzácnou shodu, kdy se všichni konsensuálně sešli u jednoho projektu a pro jeho vazby na okolí i samotnou společenskou náplň byli jednoznačně přesvědčeni o jeho vítězství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.