Závěrečné práce

DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V LANŠKROUNĚ

Zobačová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá dostavbou jedné strany městského bloku v Lanškrouně. V místě je navržena knihovna, dům dětí a mládeže a dům s byty s komerčním parterem – vše se společným podzemním parkováním. Knihovna a dům dětí a mládeže nahrazují nevyhovující současné budovy. Blízkost navrhovaných budov podporuje interakci těchto vzdělávacích institucí. Ucelený městský blok pak přispívá tak k celistvému výrazu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.