Studentské projekty

Vágní Praha

Ludmila Haluzíková, ateliér Novotný–Koňata–Zmek

Vítězka soutěže Young Architect Award 2020

Hodnocení poroty

Autorka analyzuje vágní prostory Prahy – opomíjená nezastavěná místa, která postrádají identitu, produktivitu, funkci, místa, jejichž potenciál zůstává nevyužit. Tato místa pak dělí na dvě kategorie. První tvoří městská divočina s vysokou biodiverzitou, která čeká na nové využití. Druhou kategorií jsou nezastavěná místa organizovaná člověkem, jím založená a udržovaná. Jde o plochy, které jsou na první pohled v pořádku, jsou upravené, a i když z hlediska společenských a městotvorných funkcí jsou v podstatě nevyužitelné, jsou většinou společností vnímány jako hodnotné, ekologicky funkční a přínosné v otázce řešení problematiky globálních klimatických změn, oteplování planety. Jedná se například o zelená veřejná prostranství sídlišť či zelené zbytkové plochy dopravních staveb a další. 

Autorka se podrobněji věnuje těm druhým místům a klade si otázku, jak s těmito místy hospodařit při reflektování dnešních ekologických otázek města. Na vybraných místech Prahy se pak snaží v oblasti modré a zelené infrastruktury aplikovat opatření, která povedou k zvýšení biodiverzity, evaporace, akumulace a filtrace dešťové vody. Hledá tak způsob práce s těmito místy, který by jim dal smysl, funkci, zásadně posílil jejich ekologickou funkci.

Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. Přístup, profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat.

Porota doufá, že se autorka tímto tématem bude zabývat dále a bude se věnovat kromě posílení ekologické funkce vágních míst i posílení jejich společenské a městotvorné funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.