Studentské projekty

Parco Agri-kolo

Eliška Olšanská, ateliér Sitta–Chmelová

Cena rektora ČVUT v soutěži Young Architect Award 2020 a Special Design Prize v Inspireli Awards

Hodnocení poroty:

Autorka nově zpracovává nyní nepřístupnou městskou divočinu poblíž centra Florencie, aby umožnila její funkční zapojení do organismu města, života jeho obyvatel, kteří by zde našli tolik potřebné osvěžení v prostředí jakési nové rajské zahrady, vrstevnaté až fantaskní, která v harmonickém souladu s morfologií terénu přechází od olivových hájů a ovocných sadů na svazích do vinic a luk spásaných ovcemi ke středovému komunitnímu centru exaltovaného kruhového tvaru (nazývaného Agri-kolo) s mostem levitujícím nad vodní plochou lesnatého mokřadu a v těžišti vyplněným záhony květin a bylin. Porota oceňuje promyšlené zpracování v souvislostech a také profesionální prezentaci návrhu, která kvalitativně patří k nejlepším v soutěži.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.