Studentské projekty

Kúpele Grossling v Bratislave

Lucia Gažiová, ateliér Redčenkov–Danda

Cena rektora TUL za školní práci v soutěži Young Architect Award 2020

Hodnocení poroty:

Návrh se zabývá chátrajícím areálem v centru Bratislavy přímo na nábřeží Dunaje. Autorka se v souladu se záměrem města rozhodla obnovit původní funkci lázní a doplnit je o knihovnu. Porota oceňuje architektonickou kvalitu nově vytvořeného multifunkčního prostoru, kde se naplnila autorčina koncepce zprostředkovat dojem antického zážitku použitím charakteristických rysů starověkých římských lázní. Zároveň se podařilo citlivě implementovat kvalitní soudobou architekturu s detailně promyšleným dispozičním řešením a začleněním teras vytvářejících příjemný prostor vnitřního atria. Porota kladně hodnotí také vynikající grafické zpracování prezentace. Projekt je zářným příkladem, jak může vypadat přeměna nesourodého rozpadajícího se objektu v centru města na živý multifunkční prostor vracející místu nový život. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.