Studentské projekty

Transferium Praha

Ondřej Pokoj

Vítěz soutěže Kaplicky Internship 2019, ateliér Florián

Anotace

Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o vysokorychlostní železnici na trati Praha-Drážďany, prodloužení trasy metra A ze stanice Nádraží Veleslavín a příměstskou dráhu Praha, Masarykovo nádr.-Kladno. Cílem je návrh dopravního přestupního terminálu v místě křížení těchto dopravních cest a vytvoření obytného přehledného prostředí s důrazem na rychlý přesun cestujících a jejich komfort při čekání na další spoj.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.