Studentské projekty

Kømen – útulna u Balvanového vodopádu

Julie Kopecká (autorka konceptu), Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař, Michaela Křižáková, ateliér Hlaváček–Čeněk

Čestné uznání v XXVII. ročníku Grand Prix Architektů 2020

Kømen– útulna u Balvanového vodopádu

Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk


Kømen je jednoduchý přístřešek, útočiště pro turisty před nepřízní počasí. Inspirací pro tvar bylo umístění nedaleko Balvanového vodopádu v Krkonoších, do kterého byl ještě nedávno vklíněn velký kámen. Kámen je v konceptu vnímán jako nedílná součást struktury hor, podklad, který zachytává život a v průběhu času se mění. Nepravidelná, ale kompaktní struktura útulny vytváří pocit bezpečí a úkrytu, světlé dřevo v interiéru kontrastuje s plechovým opláštěním a špatným počasím.

Porota Grand Prix Architektů ocenila, jak stavba studentů zasahuje do krajiny a obohacuje ji o současnou architekturu. Dan Merta vyzvihl, že se studenti dokáží zaměřit na detail a přinášejí kvalitu, kterou česká krajina potřebuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.