Závěrečné práce

PSÍ ÚTULEK

Molitor Mikuláš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mezitratí - opuštěné místo v rozšířeném centru Prahy, od zbytku města odříznuto tratí. Snažím se mu vdechnout nový život. Proto sem navrhuji nejen psí útulek, ale celý areál, kde člověk najde vše, co jeho pejsek potřebuje. Místa je zde dost a Pražané to ocení. Srdcem návrhu je velká neformální louka, kde mohou pobíhat děti, psi a klidně i dospělí. Je obkroužena cestou, kterou lemují stromy a domy - veterinární klinika, zverimex, psí salon, kavárna, psí škola, psí krematorium a samozřejmě i útulek. Ten má podle mě sloužit hlavně pejskům a proto se jim snažím co nejvíce evokovat přirozené prostředí. Útulek tak dělím na několik menších objektů obklopených vzrostlou zelení. Žádné vězení. Najít využití však nestačí. Snažím se Mezitratí i zatraktivnit. Z toho důvodu je nezbytné vzít pozornost od dvojice estakád, které jím prochází. Celému návrhu proto dodávám výraznou barevnost. Jednotlivé objekty jsou sice odlišné, ale přesto využívají stejných výrazových prostředků. Díky tomu vytváří jeden koherentní celek, který si místo podmaní a estakády už najednou nejsou tak důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.