Výstava ateliérových prací

ANALÝZA LOMU BÍLINA

Pavla Zelenková

Anotace

Předmětem jsou rozsáhlé analýzy povrchového dolu Bílina, který se nachází v Ústeckém kraji a je součástí okresů Most a Teplice. Cílem analýz je získání dostatečných podkladů pro následnou detailní revitalizaci. Jedná se o velmi složitý a rozsáhlý prostor, který je potřeba přetvořit a navrátit charakter funkční krajiny. Těžba hnědého uhlí zasáhla negativně obrovský kus krajiny, která by se měla uzdravit a najít nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.