Studentské projekty

Kollárovo námestie v Bratislavě

Bohdan Hollý, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislavě

odměna v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

odměna

Hodnocení poroty

Anotace

Témou bakalárskej práce je revitalizácia verejného priestoru Kollárovho námestia. Je veľmi dôležité, aby tento verejný priestor vcentre Bratislavy správne fungoval po technickej a prevádzkovej stránke, a aby v plnej miere slúžil jej užívateľom. Riešené územie sa nachádza v tesnej blízkosti historického centra vzmiešanej zástavbe klasicistickej, modernistickej a súčasnej architektury. Námestie je obkolesené významnými a kreatívnymi inštitúciami. V rámci reprezentatívnej mestskej časti Starého Mesta tvorí významný komunikačný uzol s nadväznosťou na Obchodnú ulicu s potenciálom rozšírenia pešej zóny o Mickiewiczovu a ulicu 29. Augusta.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.