Studentské projekty

Ružinov Tomášiková_Trnavská

Lukáš Bím, Jakub Čerešník, FA STU Bratislava, Ústav urbanismu a územního plánování

Award v soutěži Urban Design Award 2019/2020

Ocenění

Urban Design Award 25. ročník (2019/2020)

Award

Hodnocení poroty

Anotace

Návrh řeší transformaci bratislavské lokality s podílem průmyslových a skladových budov s dobrou dopravní dostupností na obytně-administrativní čtvrť s potřebnou vybaveností, tedy téma, které je v současných městech velmi časté.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.